آموزش تایپ 10 انگشتی

آموزش تایپ 10 انگشتی

آموزش تایپ 10 انگشتی

سرعت تایپ یکی از عواملی است که باعث سرعت تولید محتوا در سایت شما می‌شود. روش اصلی تایپ سریع، همان متد آموزش تایپ 10 انگشتی است که احتمالا تبلیغات آن را در مناطق زیادی دیده‌اید. در این بخش از کتاب به آموزش این روش تایپ کردن پرداخته‌ایم. با این روش تایپ می‌توانید در مدت یک دقیقه نزدیک به 75 تا 80 کلمه را تایپ کنید و به همین راحتی مدت زمان تایپ کردن یک مقاله 1000 کلمه‌ای، تنها یک ربع طول خواهد کشید. اما چگونه می‌توانیم این کار را انجام دهیم:

آموزش تایپ 10 انگشتی باعث افزایش سرعت تولید محتوای شما خواهد شد.

در اولین مرحله از آموزشی باید موقعیت انگشتان خود را روی حروف مختلف در ذهنتان بسپارید. برای نشانه گذاری بهتر است دو حرف “ب” و “ت” را در نظر بگیرید که دارای یک برجستگی در سطح خود هستند. بنابراین زاویه قرار گیری انگشتان شما باید به صورت زیر باشد:

 • انگشت اشاره روی این دو حروف
 • انگشتان شصت روی اسپیس

این حالت کلی برای قرار گیری دستان شماست. باید دیگر انگشتان خود را نیز در این صفحه پیدا کنید. انگشتان حالت کلی روی ردیف وسط قرار میگیرند. در ادامه به ترتیب وظیفه انگشتان را برای فشدرن هر کلید به شما آموزش داده‌ایم:

آموزش تایپ 10 انگشتی ردیف وسط

تایپ کلیدهای وسط
تایپ با 10 انگشت کلید وسط
 • انگشت کوچک سمت راست: حرف ک و گ و اینتر
 • انگشت انگشتری سمت راست: حرف م
 • انگشت وسطی دست راست: حرف ن
 • انگشت اشاره سمت راست: حرف ت و ا
 • انگشت شصت سمت راست و چپ: Space
 • انگشت کوچک سمت چپ: حرف ش
 • انگشت انگشتری سمت چپ: حرف س
 • انگشت وسطی درست چپ: حرف ی
 • انگشت اشاره سمت چپ: حرف ب و ل

آموزش تایپ 10 انگشتی ردیف پایین

تایپ کلید ردیف پایین
تایپ کردن با 10 انگشت
 • انگشت کوچک سمت راست: Shift و /
 • انگشت انگشتری سمت راست: .
 • انگشت وسطی دست راست: حرف و
 • انگشت اشاره سمت راست: حرف ی و د
 • انگشت شصت سمت راست و چپ: Space
 • انگشت کوچک سمت چپ: حرف ظ و Shift
 • انگشت انگشتری سمت چپ: حرف ط
 • انگشت وسطی درست چپ: حرف ز
 • انگشت اشاره سمت چپ: حرف ذ و ز

آموزش تایپ 10 انگشتی ردیف بالا

تایپ کلیدهای ردیف بالا
تایپ 10 انگشتی
 • انگشت کوچک سمت راست: حرف ژ / چ / ج / ح
 • انگشت انگشتری سمت راست: حرف خ
 • انگشت وسطی دست راست: حرف ه
 • انگشت اشاره سمت راست: حرف ع و غ
 • انگشت شصت سمت راست و چپ: Space
 • انگشت کوچک سمت چپ: حرف ض و Tab
 • انگشت انگشتری سمت چپ: حرف س
 • انگشت وسطی درست چپ: حرف ی
 • انگشت اشاره سمت چپ: حرف ف و ق

آموزش تایپ 10 انگشتی اعداد

 • انگشت کوچک سمت راست: Back Space، =/+، -/_، 0
 • انگشت انگشتری سمت راست: عدد 9
 • انگشت وسطی دست راست: عدد 8
 • انگشت اشاره سمت راست: عدد 6 و 7
 • انگشت شصت سمت راست و چپ: Space
 • انگشت کوچک سمت چپ: حرف پ و عدد 1
 • انگشت انگشتری سمت چپ: عدد 2
 • انگشت وسطی درست چپ: عدد 3
 • انگشت اشاره سمت چپ: عدد 4 و 5

با در نظر گرفتن جایگاه هر کدام از انگشتان دست خود دیگر به راحتی می‌توانید با کمی تمرین سرعت نوشتن محتوای خود را بالا ببرید.