حساب کاربری

ثبت دامنه

افگیگا بیش از 400 پسوند دامنه را می تواند ثبت کند. در لیست زیر قیمت بعضی از این پسوند ها را مشاهده می کنید. برای ثبت دامنه از طریق فرم سفارش می توانید اقدام کنید.

انتخاب دامنه (نام وب سایت)

در صورتی که بخواهید سایت خود را بسازید ( به غیر از پکیج رایگان که از ساب دامین افگیگا استفاده می شود) می بایست یک دامنه داشته باشید یا به ثبت برسانید. از طریق فرم زیر می توانید چک کنید که دامنه مد نظر شما قبلا توسط شخص دیگری ثبت شده یا خیر.
  • .ir
  • .com
  • .net
  • .info
  • .org
  • .me

پسوند
قیمت
دوره تمدید
 
.com
۲۹۹,۰۰۰ تومان
سالانه
.ir
6,000 تومان
سالانه
.net
۴۱۰,۰۰۰ تومان
سالانه
.org
۴۲۵,۰۰۰ تومان
سالانه
.info
۵۱۷,۰۰۰ تومان
سالانه
.biz
۶۲۲,۰۰۰ تومان
سالانه
.co
۹۳۵,۰۰۰ تومان
سالانه
.ws
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
سالانه
.asia
۵۵۵,۰۰۰ تومان
سالانه
.mobi
۷۲۳,۰۰۰ تومان
سالانه
.me
۶۹۷,۰۰۰ تومان
سالانه
.pro
۶۰۶,۰۰۰ تومان
سالانه
.tv
۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان
سالانه
.club
۶۰۶,۰۰۰ تومان
سالانه
.site
۱,۱۷۷,۰۰۰ تومان
سالانه
.click
۴۵۱,۰۰۰ تومان
سالانه
.co.ir
6,000 تومان
سالانه
.org.ir
6,000 تومان
سالانه
.net.ir
6,000 تومان
سالانه
.ac.ir
6,000 تومان
سالانه
.sch.ir
6,000 تومان
سالانه
.gov.ir
6,000 تومان
سالانه
.id.ir
6,000 تومان
سالانه
.in
۴۹۱,۰۰۰ تومان
سالانه
.us
۴۳۸,۰۰۰ تومان
سالانه
.name
۴۷۷,۰۰۰ تومان
سالانه
.online
۱,۴۹۸,۰۰۰ تومان
سالانه
.xyz
۵۱۶,۰۰۰ تومان
سالانه
.tel
۵۵۷,۰۰۰ تومان
سالانه
.co.uk
۴۲۰,۰۰۰ تومان
سالانه
.cc
۵۰۹,۰۰۰ تومان
سالانه
.nl
۳۸۶,۰۰۰ تومان
سالانه
.de
۴۱۲,۰۰۰ تومان
سالانه
.es
۵۷۰,۰۰۰ تومان
سالانه
.fr
۵۷۰,۰۰۰ تومان
سالانه
.it
۶۶۷,۰۰۰ تومان
سالانه
.pm
۶۶۷,۰۰۰ تومان
سالانه
.at
۶۶۷,۰۰۰ تومان
سالانه
.ca
۶۶۶,۰۰۰ تومان
سالانه
.eu
۵۱۶,۰۰۰ تومان
سالانه
.tw
۱,۲۱۳,۰۰۰ تومان
سالانه
.org.in
۳۹۹,۰۰۰ تومان
سالانه
.co.in
۳۹۹,۰۰۰ تومان
سالانه
.com.co
۷۵۲,۰۰۰ تومان
سالانه
.co.com
۱,۱۶۲,۰۰۰ تومان
سالانه
.io
۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
سالانه
.flowers
۶,۴۳۷,۰۰۰ تومان
سالانه
.jobs
۴,۷۳۶,۰۰۰ تومان
سالانه