F G I G A

در حال بارگزاری...

قالب به معنای طرح کلی وب سایت می باشد. در افگیگا چندین قالب به صورت آماده موجود هستند که می توانید انتخاب کنید. همچنین همه قالب های ما از صفحه ساز پشتیبانی می کنند و این بدین معناست که شما به راحتی و با کشیدن و رها کردن می توانید هر تغییری را اعمال نمایید.